Inflant globus

globus

En disminuir la pressió exterior (atmosfèrica) del globus, aquest s’infla per disminuir la seva pressió interior i igualar-la de nou amb l’exterior

Per explicar els efectes de la pressió atmosfèrica podem realitzar aquesta experiència, senzilla i coneguda però sempre il·lustrativa. Cal que disposem d’un recipient on poder fer el buit (parcial), en el nostre cas utilitzem un recipient de cuina que porta com accessori una manxa que en comptes d’inflar extreu l’aire – per millorar la conservació dels aliments- i que podeu trobar a qualsevol botiga de parament de la llar.

Només cal que posem dins un globus molt poc inflat, tapem el recipient i amb la bomba manual anem extraient l’aire. Veurem com el globus es va inflant degut a que estem disminuint la pressió que actua exteriorment sobre el globus de manera que l’aire que té a dins (inicialment a la pressió atmosfèrica) fa augmentar el volum del globus per tal que s’igualin les pressions interior i exterior.

Evidentment que en obrir la vàlvula (entra aire) la pressió dins del recipient torna a ser l’atmosfèrica i el globus torna a tenir la mida inicial.

Aquesta mateixa experiència es pot realitzar amb una bomba de buit de laboratori amb un resultat més espectacular degut a que aconseguim disminuir molt més la pressió. També podem experimentar posant-hi altres objectes: bossa de patates xips, llaminadures tipus núvol…

Anuncis