Una flamera que gira

Com podem fer girar una flamera d’alumini sense tocar-la? Només necessitem uns imants, millor de neodimi.

L’alumini no és un material ferromagnètic de manera que els imants no atrauen la flamera (ho observem al principi del vídeo) però si fem voltar els imants per dins de la flamera, sense arribar a tocar-la, observem que aquesta comença a rodar. Per què passa això?

Aquest fenòmen es deu a l’aparició de corrents elèctrics de Foucault en la flamera (l’alumini no és ferromagnètic però si conductor de l’electricitat), aquests corrents originen alhora un camp magnètic oposat al dels imants de neodimi i això provoca el gir de la flamera. De fet és com si tinguéssim dos imants, el de neodimi i el que es genera a la flamera, que en provocar una repulsió entre ells fan que la flamera es mogui.

Per ser científicament més exactes, els corrents induïts de Foucault apareixen (en la superfície de la flamera) quan varia el flux de camp magnètic (provocat pels imants de neodimi) que travessa un circuit elèctric (la superfície de la flamera és conductora) i el sentit del corrent induït es crea de manera que s’oposa a la variació del flux que el produeix (com un imant oposat a l’altre).

Nota: Cal tenir present que aquest fenòmen només el podem observar si movem els imants de neodimi perquè només en aquest cas provoquem una variació de flux de camp magnètic. Quan més ràpid movem els imants més pronunciat serà el fenòmen perquè la variació de flux és més gran. Si els imants estan estàtics generen un camp magnètic, que pot ser molt intens, però no una variació del seu flux.