Quina tensió!

En el vídeo es veu un efecte curiós provocat per la tensió superficial un concepte del que segurament hem sentit a parlar però que és bastant desconegut.

La tensió superficial és una manifestació de les forces intermoleculars a l’interior dels líquids, de fet, la superfície de qualsevol líquid es comporta com si sobre aquesta existís una membrana de tensió i es coneix aquest fenomen com a tensió superficial.

En el nostre cas aquesta tensió realitza una força sobre l’escuradents però per igual en els dos costats (forces vermelles) i per tant l’escuradents està en equilibri. en el moment en que introduïm una mica de sabó a l’aigua el que fem és disminuir la tensió superficial en un costat  i per tant sobre l’escuradents actua més força per un costat (vermell) que per l’altra (blau) i per tant es desplaça en el sentit de la resultat (esquerre, costat contrari a on hem introduït el sabó). Es pot veure esquematitzat en el dibuix del costat.

Quinatensio

En afegir sabó la tensió superficial de la dreta disminueix i l’escuradents nota una força global cap a l’esquerra

Nota: l’esquema s’ha simplificat per donar més claredat al fenomen, per ser més precisos caldria dibuixar la força sobre l’escuradents inclinada cap amunt en la direcció de la superfície en contacte i tractar aleshores amb les components horitzontals i verticals de la tensió.

La rotació de l’espiral també està provocada per la disminució de la tensió superficial en el seu interior, la seva forma clarament asimètrica provoca en aquest cas una rotació en comptes d’una translació.

Un dels efectes més conegut de la tensió superficial és el desplaçament curiós dels sabaters per les superfícies dels bassals d’aigua. En la fotografia s’observa perfectament com el sabater enfonsa lleugerament la làmina o membrana de l’aigua deguda a la tensió superficial.

quinatensiosabater

Un sabater caminant per sobre l’aigua gràcies a la tensió superficial

 En un altre article del blog, Un tap foradat,  la tensió superficial també explica un fenomen curiós.