Una tassa plena o plana?

2015, Any Internacional de la Llum… un bon moment per realitzar alguna il·lusió òptica. En podem trobar moltes, algunes de molt clàssiques (no per això menys espectaculars) i d’altres més noves que aprofiten la facilitat en l’ús de les noves tecnologies per crear-les. La que podeu veure a continuació està en aquest darrer grup, observeu:

Heu vist que a primera vista dóna la sensació que la tassa és un objecte completament real i per tant està representat en 3 dimensions. quan el llapis hi passa per damunt ens adonem que de fet és una imatge 2D però que la nostra visió (de fet hauríem de dir el nostre cervell) ens la presenta com un objecte tridimensional.

Aquest fet és afavorit per la representació en 2D deformada (per aconseguir la perspectiva adequada) d’un objecte que és molt quotidià i que el nostre cervell interpreta tal com està acostumat a fer.

La realització d’aquesta il·lusió és molt senzilla, només cal situar un objecte damunt d’un full DIN A4 i fer-li una fotografia amb perspectiva tenint molt en compte que tot l’objecte quedi situat ben emmarcat dins del full. Obrim aleshores un programa d’edició d’imatges (PhotoShop, per exemple) creem una imatge en blanc de mida DIN A4 i a sobre hi afegim la fotografia que hem realitzat. Amb l’opció de distorsionar hem d’aconseguir que el full fotografiat ocupi exactament el full que hem creat en l’editor d’imatges. Imprimim aquesta imatge (que evidentment haurà quedat deformada) i podem retallar el seu perfil superior si volem donar-li un punt més de realitat. Ja ho tenim!

Això si, per observar aquesta il·lusió només ho podem fer amb un sol ull i cal situar-se en una posició molt determinada, just la de la càmera de fotografiar en el moment de capturar la imatge de l’objecte.