El teulat impossible

Una nova il·lusió òptica, el nostre cervell ens enganya una vegada més.

Observa:

En aquest cas construïm una caseta però la forma la realitzem d’acord amb la perspectiva que obtenim des d’un punt molt determinat.

Quan observem la construcció des d’aquest punt i amb visió monocular (al gravar un vídeo és com si observéssim amb un sol ull), el nostre cervell associa la forma que veu al d’una casa amb un teulat normal a dues aigües perquè això és que està acostumat a veure. En cap moment el cervell “qüestiona” si pot interpretar la imatge que li arriba d’una manera diferent tal com és a la realitat: un teulat a dues aigües però amb pendent cap al mig.

Quan s’observa la caseta des d’un altre punt de vista aleshores entenem perfectament el fenomen malgrat que en tornar a la posició inicial el cervell ens torna a enganyar de nou.

Si voleu construir vosaltres mateixos aquesta casa amb teulat impossible podeu fer-ho descarregant-vos els plànols en format PDF (estan a escala 1:2 de la filmada en el vídeo).