Cop de martell

Recordes de petit que quan anàvem amb cotxe i venia una pujada, fèiem força al seient del davant per ajudar al cotxe a superar el pendent? Ha havies fet mai?

Doncs està clar que no calia, i ara ho podem comprovar, mira…

De fet segons la tercera llei de Newton sempre que un objecte A fa una força sobre un segon objecte (B) aquest també fa una força igual i de sentit contrari aplicada sobre l’objecte A.

En el nostre cas si el martell és intern al cotxe (primer cas) el martell apreta el cotxe cap endavant però aquest també apreta el martell cap enrere i per tant tot queda igual, és a dir les forces internes en un sistema no serveixen per a crear un desplaçament d’aquest. Podem afirmar que sobre el sistema cotxe+martell hi actuen dues forces i entre les dues anul·len l’efecte sobre el sistema.

Si observem el segon cas veiem que el martell està fixat en el terra (no en el cotxe) i per tant la resposta del cotxe actua sobre el martell. Si ens fixem només en el cotxe ara aquest només rep una força (la del martell) que l’empeny cap endavant. La força de resposta del cotxe fa que el martell i el seu suport realitzi un lleuger retrocés (que seria mínim si el conjunt estigués ben ancorat al terra).

Així doncs si aneu en un cotxe molt carregat o de poca potència no se us acudeixi fer força des de dins per… els científics ho tenim clar 😉

La taula parada i en Newton

Segur que mai ens hem atrevit a comprovar la primera llei de Newton (la de la inèrcia) estirant fort i ràpid les tovalles quan la taula està tota parada amb tots els plats de ceràmica, les copes de vidre… i això que molt sovint ho hem sentit explicar al professor de Física o ho hem vist en películes de dibuixos animats.

Si realment tenim confiança en les lleis de la Física no hauríem de dubtar gens en fer-ho… en el vídeo no solament ho fan sinó que ho fan amb talla XXL.

Ja veus que no és tan complicat i que ja et pots animar a fer-ho en acabar el dinar familiar de Nadal… que tinguis molta sort… i, sobretot, confiança en la Física!

Un globus al revés

Experimentem amb globus plens d'heli

Experimentem amb globus plens d’heli

Per la festa major del poble o del barri sovint comprem als fills, fillols, nebots… globus plens d’heli que suren en l’aire i que fan les delícies dels més petits (fins que algun el deixa anar i tot seguit es posa a plorar).

Tot tornant cap a casa podem aprofitar per fer una experiència sorprenent que sembla desafiar les lleis de Newton: posem el globus dins del cotxe i el lliguem de manera que no toqui el sostre, ja ho tenim! Ara només cal que observem els moviments que realitza el globus segons les acceleracions del cotxe.

En arrencar (acceleració cap endavant) esperaríem que el globus anés cap enrere respecte el cotxe tal com prediu la primera llei de Newton (llei d’inèrcia) però observem just el contrari. Quan el cotxe frena (accelera cap enrere) el globus en comptes d’anar endavant, tal com passa a la resta d’objecte de dins del cotxe, va encara més enrere.

Continuem experimentant: en agafar una rotonda el cotxe té una acceleració centrípeta (cap a l’esquerra de la imatge) i el globus també es desplaça en aquest sentit.

Resumint el globus té tendència a desplaçar-se sempre en el mateix sentit de l’acceleració, podem dir que és un acceleròmetre qualitatiu que ens indica el sentit de l’acceleració.

L’explicació d’aquest fenomen la podem trobar en el fet que la massa del globus és inferior a la de l’aire que desplaça de manera que les forces que actuen sobre ell provoquen una acceleració major que aquest aire que l’envolta.

Un fet curiós que podeu veure explicat amb més detall a l’article Una nou contra Newton del número 3 de la revista Recursos de Física (http://www.rrfisica.cat).

Nota important de seguretat: cal vigilar molt en experimentar amb el globus dins del cotxe de no distreure al conductor ni interferir en les seves accions.