Un globus al revés

Experimentem amb globus plens d'heli

Experimentem amb globus plens d’heli

Per la festa major del poble o del barri sovint comprem als fills, fillols, nebots… globus plens d’heli que suren en l’aire i que fan les delícies dels més petits (fins que algun el deixa anar i tot seguit es posa a plorar).

Tot tornant cap a casa podem aprofitar per fer una experiència sorprenent que sembla desafiar les lleis de Newton: posem el globus dins del cotxe i el lliguem de manera que no toqui el sostre, ja ho tenim! Ara només cal que observem els moviments que realitza el globus segons les acceleracions del cotxe.

En arrencar (acceleració cap endavant) esperaríem que el globus anés cap enrere respecte el cotxe tal com prediu la primera llei de Newton (llei d’inèrcia) però observem just el contrari. Quan el cotxe frena (accelera cap enrere) el globus en comptes d’anar endavant, tal com passa a la resta d’objecte de dins del cotxe, va encara més enrere.

Continuem experimentant: en agafar una rotonda el cotxe té una acceleració centrípeta (cap a l’esquerra de la imatge) i el globus també es desplaça en aquest sentit.

Resumint el globus té tendència a desplaçar-se sempre en el mateix sentit de l’acceleració, podem dir que és un acceleròmetre qualitatiu que ens indica el sentit de l’acceleració.

L’explicació d’aquest fenomen la podem trobar en el fet que la massa del globus és inferior a la de l’aire que desplaça de manera que les forces que actuen sobre ell provoquen una acceleració major que aquest aire que l’envolta.

Un fet curiós que podeu veure explicat amb més detall a l’article Una nou contra Newton del número 3 de la revista Recursos de Física (http://www.rrfisica.cat).

Nota important de seguretat: cal vigilar molt en experimentar amb el globus dins del cotxe de no distreure al conductor ni interferir en les seves accions.