Font-fibra òptica

El 2015 és l’Any Internacional de la Llum, de manera que cal aprofitar-ho per observar, experimentar, explicar… fenòmens relacionats amb la llum. És ben veritat que estem tan acostumats a viure acompanyats de la llum i dels seus fenòmens associats (els colors, l’energia…) que sovint ens passen per davant experiències realment interessants sense que hi parem atenció.

En el vídeo següent podem observar una font lluminosa (està ubicada en un conegut centre comercial de les afores de Barcelona) que utilitza el principi de la fibra òptica: reflexió interna total.

Analitzem-ho: la font té uns quants brolladors d’aigua que llencen dolls d’aigua a intervals, aquests raigs d’aigua segueixen, lògicament, trajectòries parabòliques degudes al seu moviment de caiguda lliure (l’aigua està sotmesa només a la força de la gravetat, vertical i cap avall).

fibraoptica

La llum verda només pot sortir per l’extrem de la dreta degut a la reflexió total en les parets laterals

En aquest cas però ens interessa observar que dins del brollador hi ha un llum vermell, constantment encès, de manera que la llum és conduïda pel raig d’aigua exactament com si fos una fibra òptica. Així doncs la llum vermella només pot sortir per l’extrem del raig però no pels laterals (el diferent índex de refracció de l’aigua i l’aire que l’envolta ho impedeix, observa la imatge lateral).

Quan la imatge del vídeo està congelada podem veure perfectament que el raig d’aigua no és veu vermell malgrat que la llum vermella circula per dintre seu i només surt per la punta del raig.