Quatre gotes d’alcohol

Rodets fotografia analògica i pots de plàstic per desar-los

Nota important abans de començar: Aquesta experiència s’ha de realitzar amb ulleres de protecció i només la haurien de realitzar adults o bé joves tutelats per una persona adulta.

Podem realitzar una explosió casolana amb alcohol, en el nostre cas utilitzarem un pot de plàstic dels de rodets de fotografia analògica (els més joves no els recordareu o ni tan sols els coneixereu), un generador piezoelèctric (d’un encenedor) i una mica d’alcohol (utilitzeu l’alcohol de farmàcia, etanol en un 96%).

Hem d’aconseguir que la xispa es produeixi dins del pot de plàstic de manera que aquesta serà la que iniciarà la reacció química de combustió de l’alcohol que tindrà lloc ràpidament, és a dir, es generarà una explosió.

Per fer-ho hem de fer una mescla d’alcohol i oxigen amb les proporcions adequades, només cal posar tres o quatre gotes d’alcohol dins del pot, tancar-lo i sacsejar-lo de manera que aquest s’evapori i es barregi amb l’oxigen que conté l’aire. Podem obrir el pot i eliminar, si cal, l’excés d’alcohol líquid que no s’ha evaporat.

Tapem de nou el pot, ens apartem de la trajectòria del tap i premem el botó per fer saltar la xispa… buuuummm, el tap haurà sortit disparat amb força després d’una forta explosió.

Cal tenir en compte que sovint els joves proposen posar més alcohol per produir una explosió més forta… però això produeix l’efecte contrari perquè aleshores la reacció química té lloc amb un defecte d’oxigen i no es realitza una explosió sinó una combustió incomplerta de l’alcohol (flama amb fum negre).

Bé, podeu provar-ho… però recordeu d’anar amb molta cura!

Alguns càlculs

Un pot dels rodets de foto té un volum d’uns 11 cm3. Com que el percentatge d’oxigen a l’aire és d’un 20% en volum, en el pot hi han uns 2,2 cm3 d’oxigen. L’equació de la reacció de combustió entre l’etanol (gas) i l’oxigen és:

C2H6O (g) + 3 O2 (g) → 2 CO2(g) + 3 H2O(l)

Per tant necessitarem només 2,2 cm3 / 3 = 0,73 cm3 d’etanol gas.

Però el que tenim és un líquid. Tenint en compte que la densitat del líquid és de 0,79 g/cm3 i la de l’etanol gas és de 0,0019 g/cm3 (a 25 ºC), només caldrien 0,0018 cm3 de l’alcohol líquid (i això suposant que és pur i no del 96%)!

Això justifica que posem molt poques gotes d’alcohol, realment amb una gota petita seria suficient.

Nota: Aquesta darrera aportació l’ha realitzat en Josep Corominas, conegut divulgador científic de Química i també de Física, moltes gràcies Josep!